Odznaka Skautów Świata

14702311_696849583814485_3118014549595015669_n

 

“Odznaka Skautów Świata” (Scouts of the World Award). Jest to najwyższe odznaczenie przyznawane dla młodzieży w wieku 15-26 lat przez Światową Organizację Ruchu Skautowego (WOSM). Aby zdobyć Odznakę Skautów Świata każdy z uczestników musi przejść przez 3 elementy związane z pokojem, rozwojem lub środowiskiem naturalnym:

1. Odbyć 21h szkolenie, podczas którego zapozna się z problemem związanym przynajmniej z jednym z wyżej wymienionych obszarów tematycznych (Odkrycie SWA).
2. Zrealizować długoterminowy (co najmniej 80-godzinny) projekt społeczny czyli dobrowolne zobowiązanie, by przyczynić się do rozwiązania problemów związanych z rozwojem, pokojem lub środowiskiem naturalnym (Służba SWA).
3. Dołączyć do Społeczności SWA, czyli ogólnoświatowej sieci zdobywców Odznaki, by wspomagać i doradzać innym w ich drodze do nagrody.

Więcej na temat idei „Odznaki Skautów Świata” znajdziecie w Wytycznych programowychzamieszczonych w CBP:http://cbp.zhp.pl/…/wytyczne-programowe-odznaki-skautow-sw…/.
Kontakt do krajowego koordynatora – hm. Maciej Czechowski gajusz@zhp.net.pl