Stale zmieniająca się sytuacja epidemiologiczna powoduje konieczność całkowitego przemodelowania koncepcji programowej wZlotu w 2021 roku. Jako organizatorzy dostrzegamy potrzebę uczestników wnikającą z chęci spotkania się z rówieśnikami i innymi harcerskimi środowiskami, nawet w ograniczonym stopniu. 

 

X Wielkopolski wZlot Wędrowników przyjmie formę wędrówek patroli.  

Istotnym elementem programu dla każdego patrolu jest udział w sobotniej gali 10-lecia Wielkopolskiego wZlotu Wędrowników i koncercie. Patrole powinny zatem znaleźć miejsce noclegowe lub miejsce, w którym zbiorą się razem po wędrówce i w którym będzie możliwość połączenia się ze stabilnego łącza internetowego 

Dnia 12.05.2021 o godzinie 19:00 odbędzie się webinar dla patrolowych  
nt. przygotowywania i przeprowadzania wędrówki. Patrolowy ma obowiązek aktywnego udziału w webinarze. W przypadku braku możliwości udziału patrolowego w webinarze, ma on obowiązek wyznaczenia członka patrolu, który będzie go reprezentował w trakcie webinaru. 

Podczas webinaru patrole zostaną połączone w zespoły (każdy zespół złożony  
z 2 patroli). Każdy zespół przygotowuje trasę wędrówki, na którą razem wyruszy 12 czerwca 2021 r.  

*Zespoły będą tworzone w celu integracji wędrowników i umożliwienia wymiany doświadczeń miedzy środowiskami. Patrol może zdecydować o samodzielnej wędrówce lub w porozumieniu z innymi zespołami połączyć się w nowe patrole, jednak zmiany te należy podać na meila program.wzlot@zhp.wlkp.pl do dnia 23.05.2021 r. godz. 23:59. 

Komunikację między patrolami umożliwi specjalne wydarzenia na portalu społecznościowym Facebook. 

Po webinarze patrolowi są zobowiązani wraz z patrolem do zaplanowania wędrówki  oraz wysłania trasy i planowanym czasie rozpoczęcia i zakończenia wędrówki na e-mail program.wzlot@zhp.wlkp.pl do dnia 23.05.2021 godz. 23:59. 

Trasa wędrówki musi wynosić min. 15 km, nie musi być prowadzona na terenie działalności patrolu.

 Każdy ze zgłoszonych patroli otrzyma pakiet, w którym znajdą się wszystkie niezbędne do realizacji programu materiały.  

dniu 12.06.2021 do dyspozycji uczestników będzie otwarty kanał kontaktowy na platformie Teams, który będzie nadawał z „bazy programowej” całego przedsięwzięcia.  

 

Opis poszczególnych zajęć znajdziecie w tej podstronie:

http://wzlot.zhp.pl/program/opis-zajec-2/