2. Czy instruktor zgłaszający się indywidualnie musi wykonać służbę?

Nie, to zadanie dotyczy wyłącznie patroli. Oczywiście, gdyby chciał taką służbą się pochwalić będzie to jak najbardziej mile widziane.